Våra tjänster

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen innebär att vi tar hand om felanmälan, jourtjänst, invändig skötsel, trädgårdsskötsel, tillsyn och avläsning av tekniska installationer.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innebär att vi tar hand om hela fastighetens, föreningens ekonomi och administration. Vi hanterar effektivt avisering, påminnelser, krav samt hela långa processen från faktura till bokslut.

Total förvaltning

Vill ni ha någon vid er sida som ser till att allt som har med er fastighet att göra fungerar? Total förvaltning innebär att vi sköter både städning, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. 

Vi erbjuder dig som privat ägare, bolag eller bostadsrättsförening en totalförvaltning då ni vill luta er tillbaka och kanske ägna er åt andra saker i livet. Med andra ord så tar ÖFF hand om allt som berör er fastighet från städning till bokslut.